Телефон за резервации 0889 81 55 03, 0886 41 49 40, facebook page